Polityka prywatności

The Tags zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów należących do The Tags obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Polityka prywatności. The Tags nie sprzedaje osobom trzecim danych osobowych klientów/ użytkowników swoich serwisów. Jesteśmy natomiast uprawnieni do przekazywania Twoich danych naszym agentom i podwykonawcom.

Dane osobowe

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest The Tags - The Tags Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kochanowskiego 4a 26-600 Radom, NIP: 948-26-10-232, REGON: 367107340.

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane, które udostepniasz nam w ramach zakupów na Stronie, aby umożliwić Ci korzystanie z naszych usług. Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia nastepujących danych: tytuł, imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres pocztowy, adres dostawy, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer faksu, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych lub konta bankowego. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Będziemy korzystać z udostępnionych przez Ciebie informacji w celu realizacji Twoich zamówień, zapewnienia dostępu do usług, w celu przekazania informacji o naszej ofercie, administrowania Twoim kontem, weryfikacji i przeprowadzenia transakcji finansowych związanych z płatnościami dokonywanymi online, identyfikacji użytkowników na naszej Stronie. The Tags zastrzega sobie prawo do wysyłania informacji marketingowych oraz wiadomości mailowych odnoszących się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Jeśli nie chcesz od nas otrzymywać żadnych informacji handlowych, możesz z nich zrezygnować w dowolnym momencie. 

Przechowywanie danych osobowych

Aby zapobiegać nieupoważnionemu lub bezprawnemu dostępowi do informacji, przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu Twoich informacji, dysponujemy odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi oraz środkami bezpieczeństwa. Gromadząc dane za pośrednictwem Strony, przechowujemy Twoje dane w bezpieczny sposób.

Cookies

Niektóre obszary serwisów należących do The Tags mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Przekazując nam swoje dane lub korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas Twoich danych w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.